انتخاب رشته ويژه دارندگان مدال نقره و برنز داخل المپياد دانش آموزي سال 1398

خوش آمديد
توجه:
• دارندگان مدال هاي نقره و برنز داخل المپيادهاي دانش‌آموزي واجد شرايط استفاده از «آئين‌ نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان به شماره 21/77897 مورخ 1393/05/05 مصوب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» درصورتي‌ كه در آزمون سراسري سال 1398 شركت كرده باشند، بايد از تاريخ 1398/06/26 لغايت 1398/6/28 نسبت به ثبت‌نام و انتخاب 5 كدرشته ‌محل از دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398 (دفترچه شماره 2) اقدام كنند.

• لازم به ذكر است مطابق ماده 2 آيين‌نامه يادشده حداكثر 10 درصد ظرفيت هر كدرشته ‌محل به حائزين شرايط اين آيين ‌نامه اعم از دارندگان نشان طلا، نقره و برنز كشوري المپيادهاي دانش آموزي، دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارداني، رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره جوان خوارزمي در دوره‌هاي دانش آموزي يا كارداني و دانش آموخته رتبه اول دوره كارداني به شرط كسب حدنصاب نمره علمي لازم اختصاص مي‌يابد (براي دارندگان نشان‌ هاي طلا، نقره و برنز كشوري المپيادهاي دانش آموزي طبق ابلاغيه شماره 2/21/65664 مورخ 1394/04/07 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 80 درصد و براي سايرين 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در هر كدرشته محل). سازمان سنجش آموزش كشور براساس اولويت نمره و انتخاب رشته متقاضيان نسبت به معرفي آن‌ها در ظرفيت تخصيصي اقدام مي ‌كند.
بررسي و پاسخ‌گويي به درخواست‌ها به صورت اينترنتي انجام مي‌شود و امكان پاسخگويي حضوري وجود ندارد. لذا خواهشمند است براي ارائه خدمات سريع‌تر و دقيق‌تر اين سازمان به تمامي متقاضيان، از مراجعه حضوري جداً خودداري فرماييد.

Copyright © 2020 NOET, All right reserved